När du använder specialskriven musik så garderar du dig att du får musik som dels uppfyller dina önskemål och krav. Men även att du har exklusivitet på musiken, du är garanterad att samma musik inte dyker upp i en annan produktion. Ett faktum som kan vara extra viktigt i t ex reklamsammanhang där musiken kan vara en bärande del av profileringen
När du licensierar musik till din produktion så köper du rätten att använda just denna musik i din produktion. Det avtal man skriver beskriver utförligt vilken produktion det gäller, hur musiken får användas och under vilken tid och i vilka territorer som licensen gäller.
När en produktion innehållande upphovsrättsligt skyddad musik mekaniseras, utgår en mekaniseringsavgift till NCB (nordic copyright bureau). Med mekaniseras menas att musiken läggs på ett nytt media som görs tillgängligt. Mekaniseringsavgiften är en engångsavgift baserad på antalet framställda exemplar. Handlar det t ex om en Tv film så utgår mekaniseringsavgiften vid det tillfälle produktionen läggs på sändningsmastern. Handlar det t ex om en CD-ROM produktion så utgår en mekaniseringsavgift per varje framställd kopia.
Det kan tyckas låta invecklat, men i själva verket behöver man bara fylla i en blankett med uppgifter om produktionen. Däremot så är det viktigt att känna till vilkoren som gäller vid licensiering av musik, så det inte uppstår obehagliga missförstånd.
Kontakta gärna NCB eller STIM för mer information. På deras hemsida hittar du information om licensiering, blanketter samt priser.

STIM/NCB

www.stim.se
Sandhamnsgatan 79
Box 27327,
102 54 Stockholm
08-783 88 00
E-post:
info@stim.se